IELTS Books: Novels for vocabulary building

Cô chia sẻ với các em vài quyển tiểu thuyết đi kèm với vocabulary và definition ở phần footer của mỗi trang nhé. Tài liệu cực kỳ hữu ích với những bạn muốn đạt điểm cao phần vocabulary.

IELTS-To-Linh, IELTS-Binh-Thanh

Các em click vào để download file nhé

Trần Tố Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s