Speaking tips

Có 1 thông tin khá thú vị rằng tuy IELTS speaking là 1 cuộc thi chuẩn hóa, nhưng 1 cuộc interview cho thí sinh band 4,5 không hoàn toàn giống hệt 1 bài interview cho thí sinh band 7,8,9.
Thực tế thì, examiners sẽ thay đổi độ khó của câu hỏi theo level của từng thì sinh. Điều này đảm bảo cho thí sinh có thể trả lời câu hỏi đầy đủ và thể hiện được các skills mà mình có. Vì thế cho nên nếu mà trình độ improve, thì các câu hỏi cũng sẽ khó theo.
Vì thế cho nên:
– Các bạn nên dừng lo lắng về kỳ thi khó hay dễ ( dễ với người này mà lại khó với mình). Examiner sẽ lựa chọn độ khó phù hợp để đảm bảo 1 kỳ thi công bằng cho bạn.
– Học cách tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ và trả lời câu hỏi ĐẦY ĐỦ nhất để có thể thể hiện được các kỹ năng ngôn ngữ
– Nghe thật kỹ câu hỏi: Chú ý khi nào bị hỏi về QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI, TƯƠNG LAI và trả lời chính xác
– Luôn đưa ra 1 câu trả lời đầy đủ và hoàn chỉnh cho 1 câu hỏi. Ko đc trả lời YES,NO.
– Nếu không hiểu câu hỏi, thì nhớ hỏi lại để đảm bảo bạn đang trả lời đúng câu hỏi
Dịch từ Cambridge.org bởi Tố Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s