IELTS Books: Diary of a Wimpy Kid – Dog Days

Hôm nay lại tặng các bạn 1 cuốc truyện đọc cho vui vẻ cuối tuần nhé , cuốn lần trước bạn nào học được idiom nào thì share ở dưới cho các bạn khác cùng học với nhé. Bạn nào share được trên 10 idioms đã được dùng trong cuốn trước sẽ được tặng nguyên bộ wimpy kid đấy.

Các bạn click vào hình để download file nhé.

Trần Tố Linh

IELTS Tố Linh, IELTS Bình Thạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s