IELTS writing tips

Có giáo viên khuyên học sinh rằng viết càng nhiều càng tốt. Cô ấy tin là nếu như examiner có 1 loạt các bài band 6 trước mặt, thì họ sẽ dễ bị ấn tưởng bởi bài viết dài hơn, thì thế mà câu trả lời dài hơn thì thường được điểm cao hơn.
Tuy nhiên, sự thực thì
Writing test không được xếp hạng hoặc so sánh theo cách đó. Thay vì vậy, 1 giáo viên sẽ đọc kỹ bài của từng thí sinh và đánh giá dựa trên band điểm rất rõ rang. Và số lượng từ band 6,7 cũng không bị hạn chế. Mỗi bài viết sẽ được chấm riêng biệt, và sẽ được check chéo, nên điểm số khá là đáng tin cậy.
Hơn thế nữa, viết càng dài thì nguy cơ bài viết không đạt được các tiêu chí kỳ thi IELTS đưa ra. Hướng dãn đã chỉ ra số lượng từ và thời gian cho mỗi phần.
Nên sử dụng thời gian làm gì ?
1. Plan và tổng hợp tổ chức các ý tưởng để đảm bảo nó lien quan đến đề bài
2. Viết câu trả lời
3. Kiểm tra câu trả lời cho chính xác và đảm bảo không lặp lại cùng 1 ý, cùng 1 từ vựng hoặc cấu trúc.

Dịch từ Cambridge.org bởi Trần Tố Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s