IELTS Books: Achieve IELTS – Grammar and Vocabulary

Một cuốn sách cực tốt dành cho những bạn tự học IELTS. Các bài hướng dẫn ngữ pháp từ căn bản đến nâng cao với các ví dụ cụ thể hướng dẫn bạn cách áp dụng các cấu trúc ngữ pháp mới học vào bài thi IELTS. Bên cạnh đó, phần vocabulary theo chủ đề là cũng là một trong những yếu tố khiến quyển sách này trở nên không thiếu với các bạn tự học tại nhà.

achieve-ielts-grammar-and-vocabulary-1-638


Download-PDF


Trần Tố Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s