IELTS Books: Succeed in IELTS speaking

Hôm nay cô chia sẽ một cuốn sách luyện IELTS Speaking cho những bạn tự học tại nhà nhé.

Cuốn sách này dành cho những bạn thi Academic lẫn General.

Điểm đặc biệt của cuốn sách là cung cấp không chỉ từ vựng cho từng chủ đề mà còn hướng dẫn chi tiết cách trả lời câu hỏi sao cho hiệu quả và ghi điểm.

Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary

Download-PDF

Link sách: http://bit.ly/19qhhM6

Chúc các bạn học tốt,

Trần Tố Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s