HỘI THẢO: PHƯƠNG PHÁP HỌC CHO NGƯỜI KHÔNG THỂ TỰ HỌC IELTS TẠI NHÀ (HẾT HẠN ĐĂNG KÝ)