IELTS WRITING: Những lỗi thường gặp khi tạo câu và cách sửa chữa.