IELTS Books: Học IELTS Vocabulary chỉ với 2 quyển sách

Hello các bạn, các bạn hiện có bao nhiêu quyển sách học vocabulary nhỉ? Nếu con số đó nhiều hơn 2 thì hãy cất số sách ấy sang một bên vì chỉ cần 2 quyển sách sau cũng đã đủ giúp các bạn đạt điểm cao cho mục IELTS Vocabulary trong bài thi Writing và Speaking.

1/ Academic Vocabulary in Use là quyển sách thích hợp cho những bạn đang muốn nâng cao vốn từ vựng academic dùng trong IELTS Writing. Dù chỉ có 178 trang, nhưng quyển sách lại bao gồm đầy đủ phần bài giảng, bài tập để các bạn dần làm quen và thuần thục cách dùng academic vocabulary.

Các bạn download sách về ở nút bên dưới.

Academic-Vocabulary-in-Use

IELTS Tố Linh, Sách học IELTS

 

2/ Cambridge Vocabulary for IELTS, trái ngược với quyển 1, Cambridge Vocabulary for IELTS tập trung cung cấp cho các bạn vốn từ vựng cho cả 4 skills trong bài thi IELTS. Tất cả chỉ trong một quyển sách.

Các bạn download sách về ở nút bên dưới.

cambridge-vocabulary-for-ielts-1-638

IELTS Tố Linh, Sách học IELTS

Chúc các bạn học tốt,

Trần Tố Linh

One thought on “IELTS Books: Học IELTS Vocabulary chỉ với 2 quyển sách

  1. Pingback: IELTS Books: Đừng bỏ qua 2 quyển sách sau nếu bạn muốn đạt 8.0 speaking | Luyện Thi IELTS Tố Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s