IELTS Writing: Đề thi ngày 2/4/2016 + sample band 9

Đề thi IELTS ngày 2/4/2016 được học trò mình báo về đây các bạn ơi. Đây cũng là một trong những đề thường ra nên bạn nào thi vào tầm cuối năm hoặc đầu năm sau chú ý ôn kỹ nhé.

Mình cũng xin chia sẻ với các bạn luôn bài sample band 9 của thầy Simon về một đề giống với đề này đến 90% nhé. Còn chờ gì nữa, lấy giấy bút ra và take note lại ý good vocab hay thôi 😀

Đề thi:

Writing task 1: 3 pie charts
 
The percentage of attendance to three courses, namely sciences, sport and health, and arts in a college in 2010
 
Writing task 2: 
 

It is impossible to help all people in the world, so governments should only focus on people in their own countries. To what extent do you agree or disagree?

Sample của thầy Simon: 

We cannot help everyone in the world that needs help, so we should only be concerned with our own communities and countries.
To what extent do you agree or disagree with this statement?

Some people believe that we should not help people in other countries as long as there are problems in our own society. I disagree with this view because I believe that we should try to help as many people as possible.

On the one hand, I accept that it is important to help our neighbours and fellow citizens. In most communities, there are people who are impoverished or disadvantaged in some way. It is possible to find homeless people, for example, in even the wealthiest of cities, and for those who are concerned about this problem, there are usually opportunities to volunteer time or give money to support these people. In the UK, people can help in a variety of ways, from donating clothing to serving free food in a soup kitchen. As the problems are on our doorstep, and there are obvious ways to help, I can understand why some people feel that we should prioritise local charity.

At the same time, I believe that we have an obligation to help those who live beyond our national borders. In some countries the problems that people face are much more serious than those in our own communities, and it is often even easier to help. For example, when children are dying from curable diseases in African countries, governments and individuals in richer countries can save lives simply by paying for vaccines that already exist. A small donation to an international charity might have a much greater impact than helping in our local area.

In conclusion, it is true that we cannot help everyone, but in my opinion national boundaries should not stop us from helping those who are in need.

(280 words, band 9)

Vocabulary:

Nếu mà nói về vocabulary và cách dùng từ hay trong bài viết trên mình sẽ để chữ xanh toàn bài, vì mỗi câu mỗi chữ tuy nhìn đơn giản nhưng ý tứ sắc bén. Bên dưới mình sẽ liệt kê ra những cụm từ mà mình thích nhất trong bài nhé.

1 – There are people who are impoverished or disadvantaged in some way = đây đó có những người nghèo khổ và khó khăn.

  • Impoverished (adj) = very poor: Rất nhèo
  • Disadvantaged (adj) = not having: Khó khăn, thiếu thốn 

2 – Concerned about this problem = quan tâm, lo lắng về vấn đề này

3 – Opportunities to volunteer time or give money to support these peoplenhững cơ hội cho việc làm thiện nguyện hoặc gửi tiền để giúp đỡ những con người này. 

4 – Help in a variety of ways = Giúp bằng nhiều cách

  • Variety of ways = many ways: Nhiều cách

5 – From donating clothing to serving free food = Từ từ thiện quần áo đến cung cấp các bữa ăn miễn phí
Lưu ý: 2 từ chữ đỏ bên trên chia gerund (v-ing) do đứng sau from (động tự đứng sau giới từ sẽ chia gerund) và serving chia theo donating do cấu trúc song song nhé các bạn.

6 – As the problems are on our doorstep = Những vấn đề được đề cập ở rất gần với chúng ta

7 – I can understand why some people feel that we should prioritise local charity = Tôi có thể hiểu được tại sao một số người cảm thấy rằng chúng ta nên ưu tiên làm việc từ thiện tại địa phương. 

  • Prioritise (v): Ưu tiên

8 – Have an obligation to help those who live beyond our national borders = Có trách nhiệm giúp đỡ những người sống bên ngoài biên giới chúng ta. 

  • Obligation (n): Có trách nhiệm 

9 – Children are dying from curable diseases = Những đứa trẻ đang chết vì những căn bệnh có thể chữa được. 

  • Curable diseases: Những căn bệnh có thể chữa

10 – A small donation to an international charity might have a much greater impact than helping in our local area = Một sự đóng góp nhỏ vào một tổ chức từ thiện quốc tế có giá trị hơn giúp đỡ trong cộng đồng chúng ta đang sống.

11 – National boundaries should not stop us from helping those who are in need =  Biên giới giữa các quốc gia không nên là rào cản để ngăn chúng ta giúp đỡ những người đang cần. 

 

Các bạn thấy sao về đề này? Mời các bạn để lại comment bên dưới nhé

Chúc các bạn học tốt, 

Trần Tố Linh

Giảng viên IELTS quận Bình Thạnh

 

 

 

2 thoughts on “IELTS Writing: Đề thi ngày 2/4/2016 + sample band 9

  1. Thank you very much for sharing and for your detail analysis of this excellent essay. This can help me a lot in my studying writing process.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s