IELTS Writing: Đề thi ngày 21/4/2016

 

Đề thi IELTS Writing ngày 21/4/2016 vừa được học sinh mình báo về. Task 2 là một đề cực kỳ quen thuộc và xác suất ra lại trong năm nay cực kỳ cao. Các bạn ôn kỹ nhé

Task 1: Line graph

Task 2: Nowadays, more and more older people who need employment compete with the younger people for the same jobs. What problems this causes? What are solutions?

Theo các bạn task 2 này nên giải quyết thế nào?

Trần Tố Linh, 

Giảng viên IELTS quận Bình Thạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s