IELTS Books: 7 bộ sách luyện đề cho mục tiêu 6.5 và 7.0

Mến tặng các bạn 7 bộ sách luyện đề IELTS cho mục tiêu 6.5 và 7.0. Đây đều là những bộ sách luyện đề cực kỳ chất lượng được mình và nhiều thầy cô dạy IELTS khác tin dùng. Các bạn thử xem nhé.

 

I/ Sách luyện đề cho mục tiêu 6.5

1 – Cambridge IELTS (1 – 10) (bộ 11 hiện vẫn chưa ra official các bạn nhé)

IELTS Tố Linh, Sách học IELTS

2 – Official IELTS practice material (1, 2)

IELTS Tố Linh, Sách học IELTS

3 – Recent actual test

IELTS Tố Linh, Sách học IELTS

4 – IELTS Test builder (1, 2)

IELTS Tố Linh, Sách học IELTS

5 -IELTS for Academic purpose: 6 practice tests

IELTS Tố Linh, Sách học IELTS

 

II/ Sách luyện đề cho mục tiêu 7.0 +

1 – IELTS Test plus (1, 2, 3)

IELTS Tố Linh, Sách học IELTS

2 – IELTS Practice Test (Peter May)

IELTS Tố Linh, Sách học IELTS

Chúc các bạn học tốt, 

Trần Tố Linh

Giảng viên IELTS quận Bình Thạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s