Nội quy lớp học

Quy tắc lớp học IELTS cô Tố Linh:

Cô Tố Linh muốn nhắc em rằng:

  1. Em phải đi học đầy đủ. Nếu có nghỉ học phải xin phép cô.
  2. Em cần phải đến lớp đúng giờ quy định.
  3. Em cần phải làm bài tập về nhà đầy đủ và cẩn thận. Bài tập cần được gửi vào hòm mail cô trantolinh90@gmail.com đúng giờ nhé.
  4. Lên lớp cũng cần học kỹ bài cũ. Em có thể bị phạt nếu em không thuộc bài hoặc quên làm bài tập về nhà.
  5. Trong lớp nếu em khá hơn thì nhớ giúp đỡ các bạn quanh em, để lớp thành 1 tập thể vững mạnh nhé
  6. Điều cuối cùng cô muốn nhắc: Các em được học thử 1 buổi, cho nên các em phải cân nhắc kỹ lưỡng lớp học có phù hợp với em không. Không đổi lớp học và học phí sẽ không hoàn lại sau khi đóng bất kể lý do gì.
  7. Các em có thể được học bù ở khóa sau nếu đang học em bận đi công tác hoặc 1 việc quan trọng. Tuy nhiên, điều trên chỉ áp dụng nếu em có xin phép nghỉ học. Nếu như em nghỉ học liên tiếp trên 6 buổi không xin phép, cô có thể từ chối khi em yêu cầu được học bù ở lớp sau.

Chính sách học bù:

  1. Các em được học bù 1 lần cho các lớp học có giá trị tương đương. Nếu lớp học đó tăng học phí, em sẽ bù vào số tiền chênh lệch tương ứng tính theo từng buổi.
  2. Chương trình học bù sẽ chỉ được tính từ buổi thứ 15 trở đi.

Xin cám ơn các em, 

Trần Tố Linh,

Giảng viên IELTS quận Bình Thạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s