IELTS Listening: 10 điều không thể không biết

Nguồn: dcielts.com

Dịch và chỉnh sửa: Trần Tố Linh

 

Bài viết này sẽ điểm qua một số vấn đề các bạn thường gặp trong quá trình thi IELTS Listening.

I – NGỮ PHÁP

1 – Một số loại câu hỏi nhất định (forms/tables/notes/sentence completion) yêu cầu bạn điền từ vào chỗ trống. Khi bạn trả lời những câu hỏi này, cần phải chắc chắn rằng câu trả lời của mình chính xác về mặt ngữ pháp:

Ví dụ:

an____________form

Bạn không thể điền “apply” bởi vì “an apply form” không đúng trong tiếng Anh. Bạn cần một từ như “application”.

Đáp án: 

an application form

2 – Bạn cần đặc biệt cẩn thận với các danh từ số nhiều và các mạo từ. (đây là lỗi sai phổ biến nhất, do các bạn không nghe được s/es ở cuối câu)

Trong ví dụ dưới đây, bạn sẽ thấy không thể dùng một danh từ đếm được số ít.

to collect data from______

Bạn cần một danh từ số nhiều như “interviews” hoặc một danh từ không đếm được như “research” hoặc một danh từ đếm được đi kèm với một mạo từ “the interview”. Nếu chỉ dùng “interview” thì bạn đã sai về ngữ pháp và ngữ nghĩa. Data hoặc information không thể chỉ được collect từ một interview.

Đáp án:

To collect date from research

II – CHÍNH TẢ

Sai chính tả có lẽ là lý do thứ 2 khiến bạn bị mất điểm nhiều nhất. Bạn cần phải luôn luôn kiểm tra lại chính tả cẩn thận. Đặc biệt với các từ có trên 2 âm tiết.

Ví dụ: Approximately rất dễ bị viết thành aproximately

Lưu ý: một số từ có cách viết khác nhau trong Anh-Anh và Anh-Mỹ đều được chấp nhận (như center centre), hoặc một số từ có gạch nối không bắt buộc (như coordinator co-ordinator) cũng được chấp nhận theo cả hai cách.

 

III – VIẾT HOA

Bạn có thể viết hoa hoặc viết thường đối với câu trả lời của mình. Tuy nhiên nếu chữ viết của bạn khó nhìn, bạn nên viết hoa.


IV – NGÀY THÁNG

Có rất nhiều cách khác nhau để viết ngày tháng, dưới đây là những trường hợp được chấp nhận:

 • 25 October
 • 25th October
 • October 25th
 • October 25

 

V – DẠNG CÂU HỎI “NO MORE THAN THREE WORDS” 

Chú ý rằng những từ rất nhỏ như “a” hoặc “the” cũng tính là một từ. Vì vậy là “a capital city” là 3 từ.

Lưu ý:  Với loại câu hỏi này, bạn có thể viết đáp án bằng 1 từ, 2 từ hoặc 3 từ. Không phải lúc nào bạn cũng bắt buộc phải điền 3 từ.

 

VI – DẠNG CÂU HỎI “NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER” 

Khi bạn gặp dạng câu hỏi này, một số (number) được tính là một từ. Do đó, 25 October gồm một từ và số sẽ được tính là 2 từ. Một ví dụ khác là March 31 gồm một từ và một số. Ví dụ này đồng thời được chấp nhận với câu hỏi yêu cầu one word and/or a number. 

Lưu ý: March 31st, 1972 là 3 words and/or numbers vì “st” không tính. Nếu đề bài yêu cầu chỉ one word and/or a number đáp án sẽ là 31 March.

VII – DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Nếu câu hỏi yêu cầu bạn chọn chữ cái, vậy hãy viết chữ cái vào answer sheet.

Ví dụ: Nếu bạn chọn đáp án A, hãy viết A vào answer sheet

Trong một số trường hợp viết các từ cũng được chấp nhận, tuy nhiên làm vậy là rất mạo hiểm.

VIII – KHÔNG VIẾT NHIỀU HƠN 1 ĐÁP ÁN

Khi bạn không chắc chắn về câu trả lời, bạn không được viết cả hai lựa chọn vào answer sheet và hi vọng một trong hai lựa chọn được chấp nhận. Vì chắc chắn với bạn dù 1 trong hai đáp án là đúng, câu trả lời của bạn vẫn không được chấp nhận.

 

IX – CÁC CÂU TRẢ LỜI CÓ THỂ THAY THẾ CHO NHAU

Đôi khi bạn gặp câu hỏi có thể có nhiều hơn một cách trả lời. Bạn chỉ được viết một câu trả lời. Ví dụ, đối với các câu trả lời có thể thay thế cho nhau như half hour 30 minutes, bạn chỉ được viết một trong hai câu trả lời đó. Tuyệt đối không được viết half hour/30 minutes

 

X – LỜI KHUYÊN và LƯU Ý

 1. Đọc kỹ yêu cầu đề bài (đây là điều quan trọng nhất)
 2. Đừng vội ghi ngay câu trả lời vào answer sheet khi đang nghe, hãy ghi và take note trực tiếp vào đề thi. Bạn sẽ có 10 phút sau task 4 để ghi lại phần trả lời vào answer sheet
 3. Bạn sẽ chỉ được nghe 1 lần duy nhất
 4. Các câu trả lời phải hoàn toàn bằng tiếng Anh
 5. Chỉ được phép dùng bút chì
 6. Không được để lại ký hiệu đặc biệt trên answer sheet (ví dụ hình dấu cộng, ngôi sao, mặt cười, etc.)
 7. Chú ý chữ viết, nếu giám khảo không đọc được đáp án bạn viết, câu đấy sẽ có khả năng không được tính điểm
 8. Không nên để trống bất kỳ một câu hỏi nào. Với những câu bạn không biết trả lời, hãy đoán dựa theo trí nhớ của mình cũng như ngữ cảnh của câu. Như vậy khả năng ghi điểm của bạn vẫn có.
 9. Dành 10 phút cuối cùng để ghi câu trả lời vào answer sheet, đồng thời check lại ngữ pháp, chính tả cẩn thận

 

Chúc các bạn học tốt, 

Trần Tố Linh

Giảng viên IELTS quận Bình Thạnh

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s