IELTS Vocabulary: 44 lỗi sai collocation thường gặp

Xin chia sẻ với các bạn 44 lỗi sai collocation thường gặp nhất trong IELTS Writing và Speaking. Đây đều là những lỗi sai căn bản và sẽ gây ảnh hưởng điểm số vocabulary rất nhiều. Các bạn lưu ý nhé.

Screenshot (307)

 

IELTS Tố Linh, Sách học IELTS

Chúc các bạn học tốt, 

Trần Tố Linh, 

Giảng viên IELTS quận Bình Thạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s