IELTS Books: Sách học writing 7.5+

Giới thiệu với các bạn 4 quyển sách tự học writing từ cơ bản đến 7.5+

1 – Sách nhập môn IELTS Writing

Đối tượng học: Dành cho những bạn chưa biết viết essay.

9362957

IELTS Tố Linh, IELTS Bình Thạnh

2 – Sách học Writing căn bản (band 3.0 – 5.0)

Đối tượng học: Dành cho những bạn trình độ căn bản 3.0, 4.0 học lên 5.0

13.113

IELTS Tố Linh, IELTS Bình Thạnh

3 – Sách học Writing trung cấp (band 5.0 – 6.5)

Đối tượng học: Dành cho các bạn band 5.0 học lên 6.5

9780007423248 Writing for IELTS-600x600

IELTS Tố Linh, IELTS Bình Thạnh

4 – Sách học Writing nâng cao (band 6.0 – 7.5)

Đối tượng học: Dành cho những bạn mong muốn đạt band 7.5+

41F6wrZEoIL

IELTS Tố Linh, IELTS Bình Thạnh

 

Chúc các bạn học tốt, 

Trần Tố Linh

Giảng viên IELTS quận Bình Thạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s