IELTS Books: Sách luyện vocab band 7,8,9

Giới thiệu đến các bạn 2 quyển tự luyện vocab cho các band 6.5 đến 9.0. Các vocab trong sách được chia theo topics, mỗi topics gồm nhiều bài tập nhỏ giúp các bạn làm quen từ mới và dễ học, dễ nhớ từ hơn.

  • Sách C1: Dành cho các bạn tầm band 5.5 học lên 6.5
  • Sách C2: Dành cho các bạn tầm band 6.0 trở lên

 

Lưu ý: Vì sách khá khó, nên chỉ thích hợp với các bạn đã ở tầm 5.5 trở lên thôi nhé.

 

IELTS Tố Linh, Sách học IELTS

Chúc các bạn học tốt, 

Trần Tố Linh

Giảng viên IELTS quận Bình Thạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s