IELTS Tố Linh, IELTS Bình Thạnh

IELTS SPEAKING TASK 2: Describe a toy

Bên cạnh bộ bài mẫu IELTS Writing band 9 từ thầy Simon, cô cũng muốn giới thiệu đến các em bộ những bài mẫu IELTS Speaking band 9 từ thầy. Mỗi bài đều đi kèm với vocabulary bên dưới, và cô hi vọng rằng những bài mẫu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học IELTS nhé.