IELTS Tố Linh, IELTS Bình Thạnh

DU HỌC: Kinh nghiệm cho thanh niên xa mẹ (2)

Hi các em, series bài viết này cô dành để chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn đang ấp ủ giấc mơ du học. Cô sẽ không nói về việc cách đăng ký, nộp hồ sơ du học vì cô không chuyên về nó. Ở đây chủ yếu là kinh nghiệm của cô và các bạn đi trước thôi nhé.

IELTS Tố Linh, IELTS Bình Thạnh

DU HỌC: Kinh nghiệm cho thanh niên xa mẹ (1)

Hi các em, series bài viết này cô dành để chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn đang ấp ủ giấc mơ du học. Cô sẽ không nói về việc cách đăng ký, nộp hồ sơ du học vì cô không chuyên về nó. Ở đây chủ yếu là kinh nghiệm của cô và các…