IELTS WRITING-Task 1: 3 cấu trúc làm bài viết thêm độc đáo

Hello các em, trong bài tự học IELTS hôm nay, cô sẽ giới thiệu đến các em 3 cấu trúc độc đáo áp dụng trong IELTS Writing task 1. Thay vì sử dụng các mẫu câu thông dùng, hãy tập ứng dụng 3 cấu trúc sau để làm mới bài viết của các em và gây ấn tượng với giám khảo chấm thi nhé.

IELTS Tố Linh, IELTS Bình Thạnh

IELTS GRAMMAR: Synonym paraphrase trong IELTS Writing

Trong IELTS Writing, paraphrase là một trong những kỹ năng quan trọng nhất vì nó góp phần quyết định điểm vocabulary cho bài viết của các em. Đây cũng là một trong những kỹ năng khó nhất vì nó đòi hỏi chúng ta một vốn từ vựng lớn bên cạnh việc phải hiểu rõ cách dùng từng từ mà ta viết ra, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây mất điểm vocabulary.

IELTS GRAMMAR: Compound, complex sentence

Hello các em, compound và complex sentences là 2 loại câu cực kỳ căn bản trong IELTS Writing và Speaking mà các bạn muốn đạt điểm 6+ bắt buộc phải thuần thục cách sử dụng. Nhưng hai loại câu trên là gì, và tại sao nó lại quan trọng thế? Các em cùng theo dõi…