Listening practice 4

Hôm nay chúng ta luyện nghe nhé 😉 PDF: http://www.mediafire.com/view/36z6p200c6tzc3q/Listening_practice_4.pdf Audio: http://www.mediafire.com/listen/i564803wlxta338/Listening_practice_4.mp3 Đáp án và script sẽ được gửi đến cho những bạn tham gia làm bài tối nay nhé :).  Trần Tố Linh

Listening practice 1

AUDIO: http://www.mediafire.com/listen/qybisj200k2w7x1/Listening_practice_2.mp3 PDF: http://www.mediafire.com/view/7egdz718p0std0u/Listening_practice_2.pdf Bài sưu tập Trần Tố Linh