IELTS WRITING-Task 1: 3 cấu trúc làm bài viết thêm độc đáo

Hello các em, trong bài tự học IELTS hôm nay, cô sẽ giới thiệu đến các em 3 cấu trúc độc đáo áp dụng trong IELTS Writing task 1. Thay vì sử dụng các mẫu câu thông dùng, hãy tập ứng dụng 3 cấu trúc sau để làm mới bài viết của các em và gây ấn tượng với giám khảo chấm thi nhé.

IELTS Vocabulary: Từ vựng cho graph topics

Trong bài thi IELTS Writing task 1, đề bài có thể yêu cầu các em mô tả biểu đồ về sự thay đổi qua thời gian của một chủ thể nào đó (ví dụ: sự phát triển của một khu vực, thay đổi dân số, etc.). Để làm tốt dạng bài này các em cần phải sử dụng ngôn ngữ và những cấu trúc câu mô tả sự thay đổi phổ biến trong IELTS writing task 1. Hôm nay, chúng ta cùng đi vào một bài viết chi tiết về chủ đề vocabulary cho graph topics trong IELTS Writing task 1 nhé.

IELTS Tố Linh, IELTS Bình Thạnh

IELTS VOCABULARY: High-scoring vocabulary

Hello các em, hôm nay cô chia sẻ một bảng high-scoring vocabulary để giúp các em tăng điểm phần vocabulary nhé. Các vocabulary này có thể dùng cho cả bài thi IELTS Writing và IELTS Speaking và hầu hết là formal vocabulary đấy.

IELTS Tố Linh, IELTS Bình Thạnh

IELTS VOCABULARY: Informal – Neutral – Formal

Hello các em, nhiều bạn tâm sự với cô rằng các bạn gặp rất nhiều khó khăn vì không biết từ nào là formal hay informal để dùng trong IELTS Speaking và Writing, trong khi với một bài thi academic như IELTS, việc dùng formal hay neutral vocabulary là một trong những yếu tố quan…

Linking-words

IELTS WRITING: LINKING WORDS AND PHRASES

Sequence Result Emphasis First / firstly, second / secondly, third / thirdly etc Next, last, finally In addition, moreover Further / furthermore Another Also In conclusion To summarise So As a result As a consequence (of) Therefore Thus Consequently Hence Due to Undoubtedly Indeed Obviously Generally Admittedly In fact Particularly / in particular Especially Clearly…