IELTS Writing – Task 1: Kinh nghiệm học IELTS Writing

Thưở còn học IELTS, mình rất thích đọc các bài viết band 4 hoặc 5, đặc biệt những bài nào càng sai nhiều mình lại càng thích đọc vì mình rút tỉa được rất nhiều từ những bài viết đó để dùng làm kinh nghiệm học cho mình. Vậy các bạn hãy chuẩn bị giấy bút ra và take note lại những lỗi sai trong bài bên dưới đã được chấm bởi thầy Ryan, một examiner danh tiếng nhé. HÃY HỌC NHƯ TỐ LINH VÀ ĐẠT ĐIỂM NHƯ TỐ LINH.